Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi sử dụng trang web 388betcasino-vn.top. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài liệu và nội dung được hiển thị trên trang web 388betcasino-vn.top, bao gồm nhưng không giới hạn vào hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, logo, bản quyền và dữ liệu, đều là tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba liên quan. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng tài sản trí tuệ này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ.

2. Sử dụng trang web

Bạn cam kết chỉ sử dụng trang web 388betcasino-vn.top cho mục đích hợp pháp và theo các quy định và điều kiện sử dụng. Bạn không được tiến hành bất kỳ hành động nào có thể gây hư hại đến hệ thống hoặc dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào truy cập trái phép, tấn công DDoS, hoặc phá hoại dữ liệu.

  • Bạn không được phân phối thông tin sai lệch, lừa đảo hoặc gây hiểu nhầm cho người sử dụng khác.
  • Bạn không được can thiệp vào độ tin cậy của hệ thống hoặc dữ liệu trên trang web 388betcasino-vn.top.
  • Bạn không được sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc thiết bị tự động để tạo ra lưu lượng truy cập giả mạo.
  • Bạn không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc thu thập thông tin cá nhân một cách trái phép.

3. Thay đổi và chấm dứt hợp đồng

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web này đều đặn để được cập nhật với các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

  • Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web 388betcasino-vn.top nếu phát hiện vi phạm các điều khoản sử dụng này.