Chính sách bảo mật

388betcasino-vn.top cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đưa ra Chính sách quyền riêng tư này để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào biểu mẫu trên trang web, hoặc gửi thông tin qua email hoặc liên hệ với chúng tôi qua các kênh khác.

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.

  • Thông tin cá nhân này được sử dụng để xác định danh tính của bạn, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ, và liên hệ với bạn.
  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và lạm dụng thông tin.

Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho nhân viên và đối tác có nhu cầu thiết yếu nhằm cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn, và tuân thủ yêu cầu theo luật pháp hiện hành.

  • Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các tình huống tối thiểu được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

4. Quyền điều chỉnh và liên hệ

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ tài khoản của bạn trên trang web. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng liên lạc và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]